Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2017 - Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από 10 Αυγούστου 2017 έως και 5 Σεπτεμβρίου 2017
- Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017 - 7:08 μ.μ. -